Kriegerdenkmal in LeopoldstalLeopoldstal

Kriegerdenkmal am Friedhof, rechte Bildsäule

sw-Papierabzug

A. Ruppert, 2000

 

Stadtarchiv Detmold Bildarchiv Nr. 3630